Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği

Ülke çapında yararlı sonuçlar vermesi için bilgisayar sektörünün kamuoyundaki prestijinin yükseltilmesi, bilgisayar firmaları arasındaki ilişkilerin ve iletişimin düzenlenmesi, sektördeki teknik servis ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Bilgi toplumunun oluşturulmasına katkı sağlanması, bilişim sektörü ile ilgili toplumsal gelişmelerde kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş ve öneriler geliştirilmesi, Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmasının sağlanması.

 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Dernek aşağıdaki görevleri ve etkinlikleri yerine getirir.
 
   a. Bilgi-işlem alanındaki gelişmelerin sektör ilgililerine aktarılması;
 
   b. Eğitim çalışmalarının düzenlenmesi;
 
   c. Sektördeki bilgi ve birikimlerin paylaşılması;
 
   d. Tüketicilerin sorunlarının çözülmesini sağlayarak sektörün imajının yükseltilmesi;
 
   e. Sektör çalışanları arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi;
 
   f. Giriştiği faaliyetlerin tüm topluma ve ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmasının sağlanması;
 
   g. Müşterilere uygulanacak çeşitli konulardaki servis ve hizmet bedellerinin tayin edilip uygulanmasını önerip, uymayanların uymasının sağlanması;
 
   h. Dernek üyelerinin çeşitli konulardaki istem ve gereksinimlerini belirleyip (seminer, sempozyum, fuar vs.)uygun organizasyonlar düzenlemek;
 
   i. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için lokal, spor ve eğitim merkezleri gibi sosyal amaçlı organizasyonlar yapmak; gerekli tesisleri kiralamak ve /veya satın almak, için gerekli çalışmalar yapmak;
 
   j. Sektörel yayınlar (Bülten, Gazete, Dergi vs.)yapmak
 
 
Derneğin Faaliyet Alanı 
Dernek, bilişim sektöründeki iş adamları arasında yardımlaşmanın sağlanması amacıyla faaliyet gösterir.

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 1240 Sokak No:3, 16245 Osmangazi/Bursa
Tel: + 90 (543) 5728840 Faks:0 224 999 24 47 E-Posta:bilgi@bisiad.org.tr