BİLİŞİM SEKTÖRÜ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Ülke çapında yararlı sonuçlar vermesi için bilgisayar sektörünün kamuoyundaki prestijinin yükseltilmesi, bilgisayar firmaları arasındaki ilişkilerin ve iletişimin düzenlenmesi, sektördeki teknik servis ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Bilgi toplumunun oluşturulmasına katkı sağlanması, bilişim sektörü ile ilgili toplumsal gelişmelerde kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş ve öneriler geliştirilmesi, Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmasının sağlanması.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Dernek aşağıdaki görevleri ve etkinlikleri yerine getirir

a. Bilgi-işlem alanındaki gelişmelerin sektör ilgililerine aktarılması

b. Eğitim çalışmalarının düzenlenmesi

c. Sektördeki bilgi ve birikimlerin paylaşılması

d. Tüketicilerin sorunlarının çözülmesini sağlayarak sektörün imajının yükseltilmesi

e. Sektör çalışanları arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi

f. Giriştiği faaliyetlerin tüm topluma ve ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmasının sağlanması

g. Müşterilere uygulanacak çeşitli konulardaki servis ve hizmet bedellerinin tayin edilip uygulanmasını önerip, uymayanların uymasının sağlanması

h. Dernek üyelerinin çeşitli konulardaki istem ve gereksinimlerini belirleyip (seminer, sempozyum, fuar vs.)uygun organizasyonlar düzenlemek

i. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için lokal, spor ve eğitim merkezleri gibi sosyal amaçlı organizasyonlar yapmak; gerekli tesisleri kiralamak ve /veya satın almak, için gerekli çalışmalar yapmak

j. Sektörel yayınlar (Bülten, Gazete, Dergi vs.)yapma

 

Derneğin Faaliyet Alanı 

Dernek, bilişim sektöründeki iş adamları arasında yardımlaşmanın sağlanması amacıyla faaliyet gösterir.

Tekrar Hoşgeldiniz!

Aşağıdan hesabınıza giriş yapınız

Şifrenizi geri alın

Lütfen şifrenizi resetlemek için kullanıcı adı veya email adresinizi girin.